ABOUT SEA RUNWAY SCUBA DIVING DIVE SCHEDULE BOARD GALLERY

투어사진 > GALLERY > 투어사진
 
작성일 : 16-05-12 16:57
2016.05.05~05.09 팔라우 다이빙 투어 사진 1
 글쓴이 : 양승환
조회 : 564  DSC05218.JPG

DSC05240.JPG

DSC05244.JPG

DSC05246.JPG

DSC05252.JPG

DSC05255.JPG

DSC05260.JPG

DSC05284.JPG

DSC05104.JPG

DSC05120.JPG

DSC05127.JPG

DSC05139.JPG

DSC05142.JPG

DSC05177.JPG

DSC05191.JPG

DSC05203.JPG

DSC05205.JPG

DSC04946.JPG

DSC04957.JPG

DSC04971.JPG

DSC04973.JPG

DSC05038.JPG

DSC05042.JPG

DSC05051.JPG

DSC05058.JPG

DSC05078.JPG

DSC05079.JPG


완전 어마어마한 투어였습니다.

저를 포함한 4명의 강사와 5명의 다이버가 함께 한 투어

정말 잊지못할 여행이었습니다. 게다가 투어지가 팔라우~~~


 
   
 

대표 : 양승환 | 상호 : 씨런웨이 | 사업자번호 : 109-15-73779 | 주소 : 서울특별시 강서구 마곡서로 158, 11층 1116호 (마곡동, 마곡센트럴타워 ll)
TEL : 010-6239-8593 | recon0944@gmail.com | copyrightⓒ2015 SEA RUNWAY all rights reserved.
Quick menu